בהגרלה מספר: 38711 מתאריך: 03/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
A 8 A 10