בהגרלה מספר: 9559 מתאריך: 03/12/2018 עלו המספרים: 01,02,09,12,14,20,24,28,33,34,35,42,46,59,60,69,70 . סך פרסים: 119,700 ₪