בהגרלה מספר: 38712 מתאריך: 03/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
10 Q K 10