בהגרלה מספר: 38713 מתאריך: 03/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
A 10 7 10