בהגרלה מספר: 9560 מתאריך: 03/12/2018 עלו המספרים: 09,11,15,22,23,26,30,32,33,41,43,50,54,64,67,69,70 . סך פרסים: 177,715 ₪