בהגרלה מספר: 38715 מתאריך: 03/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
K 8 10 A