בהגרלה מספר: 38714 מתאריך: 03/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
A Q 10 A