בהגרלה מספר: 38716 מתאריך: 04/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
9 A 10 K