בהגרלה מספר: 38717 מתאריך: 04/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
8 K K K