בהגרלה מספר: 9561 מתאריך: 04/12/2018 עלו המספרים: 09,13,20,24,30,38,40,41,42,46,48,50,51,53,56,60,64 . סך פרסים: 100,370 ₪