בהגרלה מספר: 38718 מתאריך: 04/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
Q J 9 9