בהגרלה מספר: 38719 מתאריך: 04/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
8 8 Q J