בהגרלה מספר: 38720 מתאריך: 04/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
Q Q 8 9