בהגרלה מספר: 38721 מתאריך: 04/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
8 8 J 8