בהגרלה מספר: 9562 מתאריך: 04/12/2018 עלו המספרים: 03,07,08,09,12,15,16,18,21,24,26,29,31,33,42,52,64 . סך פרסים: 903,915 ₪