בהגרלה מספר: 38722 מתאריך: 04/12/2018 עלו בגורל הקלפים:
8 J 10 A