בהגרלה מספר: 3081 מתאריך: 04/12/2018 עלו המספרים: 1,3,7,9,15,22. המספר החזק: 2.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 733175
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 4,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 4,262,499 ₪