בהגרלה מספר: 3077 מתאריך: 20/11/2018 עלו המספרים: 3,5,16,18,21,26. המספר החזק: 2.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 243311
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 20,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 5,953,156 ₪