בהגרלה מספר: 9543 מתאריך: 23/11/2018 עלו המספרים: 05,08,09,10,13,18,20,31,33,39,41,42,48,54,57,58,61 . סך פרסים: 127,925 ₪