בהגרלה מספר: 3078 מתאריך: 24/11/2018 עלו המספרים: 2,12,14,18,22,25. המספר החזק: 7.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 755416
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 22,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 28,194,368 ₪