בהגרלה מספר: 9544 מתאריך: 24/11/2018 עלו המספרים: 03,13,15,19,24,25,26,31,33,35,43,46,53,56,65,66,68 . סך פרסים: 103,780 ₪