בהגרלה מספר: 9545 מתאריך: 25/11/2018 עלו המספרים: 03,04,06,11,14,15,19,23,29,32,37,39,42,52,57,59,62 . סך פרסים: 110,300 ₪