בהגרלה מספר: 9546 מתאריך: 25/11/2018 עלו המספרים: 03,05,10,11,14,19,22,24,26,27,28,37,39,55,56,57,70 . סך פרסים: 283,200 ₪