בהגרלה מספר: 9548 מתאריך: 26/11/2018 עלו המספרים: 08,11,14,15,17,22,25,29,30,33,34,43,51,61,63,64,67 . סך פרסים: 187,745 ₪