בהגרלה מספר: 9547 מתאריך: 26/11/2018 עלו המספרים: 02,20,25,28,32,43,44,46,48,50,51,56,59,60,61,63,69 . סך פרסים: 168,895 ₪