בהגרלה מספר: 3067 מתאריך: 20/10/2018 עלו המספרים: 7,20,21,25,35,37. המספר החזק: 3.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 357551
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 5,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 4,400,023 ₪