בהגרלה מספר: 9550 מתאריך: 27/11/2018 עלו המספרים: 02,03,10,12,20,21,23,38,40,42,44,45,49,54,56,65,69 . סך פרסים: 121,100 ₪