בהגרלה מספר: 9549 מתאריך: 27/11/2018 עלו המספרים: 04,05,06,09,10,11,15,17,18,32,45,46,57,58,61,62,69 . סך פרסים: 146,515 ₪