בהגרלה מספר: 3066 מתאריך: 16/10/2018 עלו המספרים: 8,13,14,27,30,37. המספר החזק: 6.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 746623
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 4,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 3,748,808 ₪