בהגרלה מספר: 3079 מתאריך: 27/11/2018 עלו המספרים: 3,5,8,18,19,29. המספר החזק: 2.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 171273
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 4,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 5,356,860 ₪