בהגרלה מספר: 3065 מתאריך: 13/10/2018 עלו המספרים: 1,5,15,17,23,37. המספר החזק: 5.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 735673
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 28,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 51,490,342 ₪