בהגרלה מספר: 9551 מתאריך: 28/11/2018 עלו המספרים: 01,04,11,12,16,18,23,32,34,35,37,39,53,56,60,68,69 . סך פרסים: 113,855 ₪