בהגרלה מספר: 3062 מתאריך: 04/10/2018 עלו המספרים: 7,14,18,27,34,37. המספר החזק: 7.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 724235
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 28,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 9,427,816 ₪