בהגרלה מספר: 9552 מתאריך: 28/11/2018 עלו המספרים: 06,07,12,19,20,23,28,38,49,50,52,54,58,59,65,66,67 . סך פרסים: 115,150 ₪