בהגרלה מספר: 3061 מתאריך: 02/10/2018 עלו המספרים: 4,12,21,24,35,37. המספר החזק: 7.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 436174
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 28,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 11,142,125 ₪