בהגרלה מספר: 38689 מתאריך: 28/11/2018 עלו בגורל הקלפים:
A A 7 8