בהגרלה מספר: 3060 מתאריך: 29/09/2018 עלו המספרים: 1,8,15,16,20,31. המספר החזק: 6.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 263311
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 28,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 9,335,361 ₪