בהגרלה מספר: 38690 מתאריך: 29/11/2018 עלו בגורל הקלפים:
K A A 9