בהגרלה מספר: 3059 מתאריך: 25/09/2018 עלו המספרים: 6,13,22,25,29,37. המספר החזק: 5.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 175471
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 26,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 5,982,649 ₪