בהגרלה מספר: 3058 מתאריך: 22/09/2018 עלו המספרים: 7,11,18,20,21,22. המספר החזק: 1.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 453151
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 25,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 7,262,732 ₪