בהגרלה מספר: 9553 מתאריך: 29/11/2018 עלו המספרים: 12,15,20,21,23,25,27,28,36,38,42,48,52,53,65,66,67 . סך פרסים: 120,140 ₪