בהגרלה מספר: 3057 מתאריך: 17/09/2018 עלו המספרים: 2,12,16,17,28,36. המספר החזק: 4.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 434777
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 22,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 5,227,555 ₪