בהגרלה מספר: 3056 מתאריך: 15/09/2018 עלו המספרים: 4,8,13,18,21,32. המספר החזק: 7.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 731126
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 20,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 6,434,348 ₪