בהגרלה מספר: 9554 מתאריך: 29/11/2018 עלו המספרים: 01,06,07,10,11,17,19,23,32,51,52,57,59,60,63,65,68 . סך פרסים: 260,095 ₪