בהגרלה מספר: 3055 מתאריך: 12/09/2018 עלו המספרים: 7,8,11,20,30,37. המספר החזק: 7.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 512314
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 18,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 4,362,485 ₪