בהגרלה מספר: 3054 מתאריך: 08/09/2018 עלו המספרים: 4,6,20,23,28,34. המספר החזק: 2.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 734676
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 17,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 4,600,771 ₪