בהגרלה מספר: 3053 מתאריך: 06/09/2018 עלו המספרים: 1,4,7,8,12,16. המספר החזק: 1.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 541151
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 15,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 3,601,774 ₪