בהגרלה מספר: 9555 מתאריך: 30/11/2018 עלו המספרים: 02,04,12,17,20,31,36,39,41,42,45,46,56,58,64,66,70 . סך פרסים: 197,805 ₪