בהגרלה מספר: 3080 מתאריך: 01/12/2018 עלו המספרים: 7,8,25,31,32,35. המספר החזק: 7.
בהגרלת ה-Extra עלה המספר: 243756
הפרס הראשון בהגרלה זו הינו: 5,000,000 ₪ , סך הזכיות בהגרלה זו הינו: 9,263,122 ₪