בהגרלה מספר: 9556 מתאריך: 01/12/2018 עלו המספרים: 09,16,21,22,30,31,38,39,40,45,47,49,52,56,65,67,68 . סך פרסים: 99,380 ₪